Bostäder åt ensamkommande som fyller 18 år.

Borås kommun sluter nu, ett för staden unikt avtal – ett idéburet offentligt partnerskap – IOP med ett flertal lokala organisationer som gått samman. En av dessa organisationer är Pingstkyrkan. Syftet med avtalet är att stoppa de omflyttningar som tidigare skett när en ensamkommande ungdom har flyttats till migrationsverkets boende och så förlorat kontakten med skola, kompisar, vuxennätverk och trygghet i Borås. Nu behöver vi din hjälp! Vi söker: Värdfamiljer: Du som har ett rum ledigt I din bostad/tomt där en ungdom kan bo. För det utgår en hyra på 3 500 kr/månad? Faddrar och volontärer: Du som har tid över för kontakt och stöd till en enskild ungdom eller leda aktiviteter för en grupp ungdomar. Vill du veta mer? Kom på Informationsträff i Caroli församlingshem, Skolgatan 1, Tisdag 5 december 19.00. eller maila ac.rabnor@boras.pingst.se