Viktig information från församlingsledningen med anledning av coronaviruset

(Uppdatering 10 november 2020 av Björn Holmgren, administratör)

 

Det blir ingen fysisk gudstjänst eller barnverksamhet närmaste två söndagarna – 15/11 & 22/11.

 

På grund av det smittoläge som råder i Borås med omnejd och beskedet från Folkhälsomyndigheten och landshövdingen i Västra Götaland den 29/10 har teamet idag förlängt sitt beslut att enbart sända gudstjänsterna via YouTube och närradion och ställa in de fysiska gudstjänsterna och barnverksamheterna dessa helger.

 

De enda verksamheter som vi kommer att ha i vår kyrka de närmaste två veckorna är för barn och ungdomar som är max 15 år (vi ställer dock in Barnpalatset och Kidz+). Alltså kommer Ignite under dessa veckor att genomföras med enbart ungdomar 15 år och yngre.

 

Nytt beslut om våra verksamheter de närmaste veckorna fattas tisdag 24/11 eller när det av andra skäl är påkallat. I vår kalender på hemsidan uppdaterar vi regelbundet informationen kring våra aktiviteter: www.boraspingst.se/kalender

 

(Uppdatering 30 oktober 2020 av Björn Holmgren, administratör)

Det blir ingen fysisk gudstjänst eller barnverksamhet nu på söndag 1/11. På grund av dagens besked (29/10) från Folkhälsomyndigheten och landshövdingen i Västra Götaland har församlingsledningen beslutat att enbart sända gudstjänsten via YouTube och närradion och ställa in den fysiska gudstjänsten och barnverksamheten denna helg. Vi återkommer under nästa vecka med besked kring våra planerade verksamheter de närmaste veckorna.
Följande lokala allmänna råd publicerades av Folkhälsomyndigheten idag:

Västra Götalandsregionen
För den som vistas i Västra Götalands län finns beslut om lokala allmänna råd:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Några citat från svt:s rapportering från dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten:

”Beslutet om nya lokala restriktioner gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.”
”Restriktionerna gäller alltså tills vidare under tre veckor i ett försök att minska smittspridningen. Det kommer sen att utvärderas.”
”Gränsen på max 50 personer i publiken fortsätter att gälla i Västra Götaland, meddelar Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.”

Kommentar från Björn Holmgren med anledning av ovanstående:

Det är givetvis tråkigt att behöva ställa in vår efterlängtade gudstjänst och barnverksamheten nu på söndag, men med den skärpning av rekommendationen som Folkhälsomyndigheten har gjort så har församlingsledningen beslutat att ställa in helgens gudstjänst och barnverksamhet.

 

(Uppdatering 22 oktober 2020 av Björn Holmgren, administratör)

Vid dagens presskonferens med regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelats följande:

Från den 1 november höjs gränsen från 50 personer till 300 personer för allmänna sammankomster.

– Allmänna sammankomster som kan genomföras på ett smittsäkert sätt – där människor sitter ner – höjs till en gräns på 300 personer.

–  Deltagarna ska anvisas en sittplats, med minst en meter till varandra.

– Två personer i samma sällskap får sitta tillsammans.

Kommentar från Björn Holmgren (redigerad 23 oktober 2020):

– Det innebär att vi  slopar anmälningstvånget till våra gudstjänster och barnverksamheten på söndagarna från och med söndagen den 1 november. Dessutom återgår vi till att ha en (1) gudstjänst kl. 11.00 från samma datum. Övrig info kring detta kommer via våra informationskanaler (ffa kalendern på denna hemsida och via mejlutskick) så snart som möjligt.

 

De tidigare allmänna råden för personer över 70 år hävs.

Från och med nu gäller samma råd för äldre personer som för resten av befolkningen:

– Stanna hemma även om du känner dig lite förkyld.

– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

– Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

– Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

– Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.

– Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

– Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

– Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

 

Enligt de tidigare rekommendationerna skulle personer över 70 år:

– Begränsa fysiska kontakter.

– Undvika att åka kollektivt och andra allmänna färdmedel.

– Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Det är dessa råd som nu hävs.

 

Kommentar från regeringen:

– Det blir avgörande att varenda en av oss följer de rekommendationer som regeringen ger, säger Lena Hallengren, socialminister

Kommentar från Björn Holmgren (redigerad 23 oktober 2020):

– Socialministern kommenterade rent allmänt om att hålla minst en armlängds avstånd till andra människor. Det senare är i linje med vad Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida: ”Det finns i dagsläget inga studier som visar någon exakt gräns för vilket avstånd som är säkert, men med tanke på hur droppsmittan sprids är ett riktmärke minst en armlängds avstånd.”

 

(Uppdatering 21 augusti 2020)

Beslut har fattats av församlingsledningen om att åter börja ha en del av de fysiska gudstjänster och möten som tidigare har ställts in av smittskyddsskäl. Vilka möten framgår av kalendern på denna hemsida. Enligt dagens besked från regeringen så gäller begränsningen om max 50 personer fortfarande och särskild uppmärksamhet fästs vid att hålla ett avstånd om minst 2 meter vid sammankomsterna. Samtidigt har regeringen skickat på snabbremiss ett förslag kring reglering av offentliga sammankomster där ytterligare lättnader överväges om smittläget förbättras. Ambitionen är att det i så fall ska träda i kraft från 1 oktober 2020.

(Publicerat 27 mars 2020. Uppdaterad 22 april, 5 juni och 26 juni 2020)

Viktigt meddelande från församlingsledningen för Pingstförsamlingen Borås.

I enlighet med dagens (27/3) beslut av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten om att begränsa offentliga samlingar till max 50 deltagande personer så har vi fattat följande beslut:

1) Vi ställer in alla offentliga gudstjänster tills vidare och åtminstone augusti månad ut. Nytt beslut om kommande månader fattas senare.
2) Vi ställer in onsdagsbönemötena tills vidare och  åtminstone juli månad ut. Nytt beslut om kommande månader fattas senare.
3) Det kan komma nya beslut och direktiv från regering och myndigheter med kort varsel så håll ögonen öppna för förändringar i vårt program. Du hittar de senaste uppdateringarna i kalendern på vår hemsidahttp://boraspingst.se/kalender/

Söndagens gudstjänst med predikan, sång och musik går, trots att det offentliga mötet är inställt, att lyssna till livenärradion Radio Borås 92,5 MHz och kl 11.00 på webbradio via länken http://borasnarradio.se/player/. Sändningen går i repris på Radio Borås 92,5 MHz samma kväll kl 19.30 samt lördagen efteråt kl 12.30. Du kan också lyssna här på vår hemsida www.boraspingst.se/lyssna/(se längst upp till höger på hemsidans startsida). Vi sänder också live tv på vår YouTube-kanal ”Pingstkyrkan Borås”:

https://www.youtube.com/channel/UC4RYNOycyrb5cox2qyEoBEg

Med tanke på gudstjänster i kyrkan och den pågående coronaviruspandemin vill vi betona vikten av att du inte kommer till kyrkan om du har symtom på luftvägsinfektion. Det handlar om omsorg om vår nästa, att alltså inte föra smitta vidare. Som framgår av kalendern på denna hemsida är många aktiviteter inställda tills vidare. Vi återkommer med information om när de återupptas så snart coronaläget så medger.

(Publicerat 13 mars 2020)

Till Pingstförsamlingen i Borås och dess gudstjänstbesökare.

Med anledning av den pandemi som coronaviruset (covid-19) orsakar vill vi som församlingsledning kommunicera följande till församlingen och andra besökare:

Vi uppmanar varandra att vara förståndiga och visliga och att samtidigt inte förlamas av oro och fruktan. Jesus har ju lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Vi uppmanar varandra att följa Folkhälsomyndighetens råd och direktiv dvs att vara noga med handhygien, att inte hälsa i hand, att skapa avstånd, att hosta eller nysa i armvecket och att stanna hemma vid symtom.

Med tanke på gudstjänster i kyrkan vill vi betona vikten av att du inte kommer om du har symtom på luftvägsinfektion. Det handlar om omsorg om vår nästa, att alltså inte föra smitta vidare.

Till dig som tillhör någon riskgrupp – dvs har hög ålder eller någon sjukdom som sätter ner din motståndskraft – vill vi vädja att vara extra försiktig och rädd om dig själv! Det kanske innebär att du bör vara hemma från kyrkan under en period? Från och med nu på söndag 15 mars och en månad framöver kommer gudstjänsten i kyrkan att sändas på närradion Radio Borås 92,5 MHz samma kväll kl. 19.30 för att du som vill undvika folksamlingar ändå ska kunna få del av gudstjänsten.

Nu på söndag var tanken att vi skulle fira nattvard men efter vissa funderingar har vi beslutat att ställa in den. Likaså kommer det endast att serveras något att dricka efter gudstjänsten alltså inget fikabröd. Det kan finnas olika synpunkter på vilka åtgärder som vidtas eller inte vidtas men låt oss komma ihåg att ingen har facit i nuläget, varken experter eller någon annan. Vi kan endast försöka vara så förståndiga som möjligt så att så få som möjligt blir smittade.

Hur det ser ut nästa vecka vet vi inte, men detta är vad vi som församlingsledning rekommenderar just nu med tanke på församlingens verksamhet. Läget ändras snabbt och med stora konsekvenser både nationellt och globalt på många olika sätt.

Låt oss be om Guds ingripande i den prövning som just nu drar fram över världen! Vi är inne i en extra böneperiod som församling. Låt oss be för vårt land och folk och för situationen i världen just nu. Pingst ffs föreståndare Daniel Alm har skrivit följande bön som vi får be tillsammans: Gud grip in. Lindra nöden hos virusdrabbade. Hela folken från farsoten av Corona. Trösta dem som sörjer. Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin. Hjälp oss att hålla ut i frid. Gud, grip in! Amen.
För församlingsledningen

Urban Klintenberg
Pastor och föreståndare


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *