Hemgruppen

Hemgruppen

En hemgrupp är ett komplement till den stora gemenskapen, en grupp om ca 8-12 personer som träffas i hemmen.

Hemgrupper

En hemgrupp är ett komplement till den stora gemenskapen, en grupp om ca 8-12 personer som träffas i hemmen. En del varje vecka, andra mer sällan. Grupperna ser lite olika åt åldersmässigt, och inriktningen skiftar.

Man äter något tillsammans, läser Bibeln, delar livet, ber och umgås. Man får tillfälle till mer personlig förbön, möjlighet att dela sina tankar och problem med varandra.

Är du intresserad av att komma med i en hemgrupp, skicka in ditt intresse i formuläret till höger.