Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Gudstjänst

Kyrksal

Gudstjänst med predikan av Adam Jaxelius. Tema: De kristna grunderna: Nåden. Fika efter gudstjänsten. Konfirmationsavslutning. Gudstjänsten sker både fysiskt samt digitalt live via närradion: www.boraspingst.se/lyssna eller Radio Borås 92,5 MHz.