Mission

Mission är kyrkans livsnerv

Jesus sista ord till sina lärjungar var den s.k. missionsbefallningen där han gav dem – och indirekt oss – uppdraget att sprida budskapet om honom till alla folk. Vår internationella mission är uppdelad i två huvudsakliga fokusområden; Balkan och Turkiet. Till helt nyligen var också Etiopien ett av dessa.

Copyright Pixabay

Balkan

Församlingens missionärer Slobodan och Nina Jankucic är verksamma ffa i Kroatien och Serbien med församlingsarbete, snickeri, arbete bland missbrukare och ett romskt nätverk.

Vi deltar också i Pastorsakademiprojektet som drivs av Pingst Europa, men har som mål att stödja fler projekt i området.

Balkan är en viktig del av Europa, då många svenskar har rötter i området, och islam är starkt dominant. Därför känner vi att vi vill vara med och sprida evangeliet just här.

Turkiet

Vi stöttar IBRAs turkiska tevekanal Hayat (Livets kanal) som når stora delar av det turkiska bältet i Kaukasus och Centralasien. Det sänds ca 18 timmar per dygn på turkiska. Resterande tid sänds program mot närliggande språkområden som uzbekiska, turkmenska, azeri, syriani och kurdiska. Sören Disby är sändningsansvarig.

Copyright TV Hayat
Copyright Paul Waern

Globalt över hela världen

Vi är med och stöder IBRAs distansbibelskola ICBI. De ger ledarträning på distans, för församlingsledare ute i världen. Ledarna får en grundläggande bibelkunskap för att fungera i sina uppgifter. Vi är med och stöder verksamhetsledaren Paul Waern i hans arbete.

Rumänien

Vår församling är engagerade för romerna i staden Buzau. Många av de romer som sitter på gatorna i Borås kommer från just denna del av Rumänien. Vi arbetar tillsammans med Björn och Marie Engwall, Hönö, i ett samarbete med den kommunala skolan i ett utsatt område av Buzau. Vårt arbete har hittills handlat om att hjälpa till att skapa positiva tankar och attityder runt skola och förskola för de romska barnen. (foto Björn Engwall)

Copyright familymercyhouse.org

Etiopien

Vår tidigare missionär Abbi Åkvist har flyttat hem till Sverige för en period. Verksamheten hon förestår, Family Mercy House  i Addis Abeba, ger ekonomiskt stöd, utbildning och social hjälp till kvinnor som vill förändra sina liv och bli självförsörjande.

De jobbar även bland utsatta barn och ungdomar. MinidaX, Barnpalatset och ett antal enskilda medlemmar har fadderbarn via detta arbete.