Seniorer

Seniorer

Vår verksamhet för seniorer samlar ett stort antal i olika aktiviteter. Vi har träffar för daglediga, bibelsamtal, vårfest, café och läger. Se i kalendern vad som är på gång just nu.