Socialt arbete

Socialt arbete

Via många olika kanaler vill vi erbjuda hjälp för både Ande,Kropp och Själ.

Människan är en helhet, och det vill vi ska prägla vår verksamhet; hos oss ska man kunna få hjälp både med mat för dagen och med hur man mår. Det ena utesluter inte det andra och saker går in i varandra, t.ex.kanske en psykisk ohälsa inte går att avhjälpa utan att man får hjälp med ett missbruk – och tvärtom.

 

Vi har även flertalet missionärer runt om i världen som har både missionärs- och sociala arbeten.

Du kan läsa mer om vårt Missionsarbete här.

Pingstkyrkan Borås startade 2013 en Hjälpkassa som är till för att lindra akut social nöd i Borås. Första året omsatte kassan ca 10 000 kr, 2016 var omsättningen ca 75 000 och de 5 första månaderna 2017 hamnade kostnaderna för hjälpkassan på 85 000 kr (motsvarande siffror på årsbasis för 2018, 2019 och 2020 var ca 135 000 kr/år). I bostadskrisens Sverige har vår kassa mer och mer fått användas till att betala hyror för människor som annars skulle blivit vräkta eller tillfälliga boenden för bostadslösa. Där ligger en del av den dramatiska ökningen av omsättningen. Men vi betalar även mat, busskort, elräkningar och mediciner. I jultid delar vi ut julklappar till många hjälpsökande som annars inte hade haft möjlighet att ge sina barn julklappar. Intäkterna i kassan får vi från privata gåvor samt försäljning av gåvokort och genom sponsring.

De som söker hjälp från Hjälpkassan kommer från många olika håll. En stor grupp hjälpsökande kommer till oss via Borås Stads Personliga ombud. Deras funktion är att stötta människor i kontakter med olika myndigheter. När de har undersökt alla kommunala möjligheter och fått nej överallt kommer de ofta med de hjälpsökande till oss. Vi hjälper endast människor som inte har möjlighet att få hjälp av socialtjänsten. Vi betalar aldrig ut kontanter och vi har som målsättning att endast stötta tillfälligt.

Vill du ge en gåva till hjälpkassan? Din gåva kommer heltoavkortat gå till att lindra social nöd!

Betala till bankgiro 646-3657 eller swisha 123 056 09 61 och märk gåvan med Hjälpkassan.

 

Kyrkornas flyktingrådgivning (KFR) har klädutdelning tisdagar kl. 10.00 i Immanuelskyrkan, Sturegatan 45.

 

LP i Borås är en del av Pingstkyrkans verksamhet med syftet att stötta missbrukare till ett kristet och nyktert liv.

 

LP erbjuder en gemenskap som på många sätt är kravlös, generös och tillåtande och vi ser att människor som inte har en tillvaro får ett sammanhang i LP:s gemenskap. Gemenskapen är kravlös på så vis att du är älskad som du är, men det finns ingen acceptans gentemot droger och missbruk. LP arbetar för att människor ska bli helt fria från alla former av missbruk.

Sedan våren 2019 finns LP i Pingstkyrkans lokaler, Kungsgatan 58. Tel: 073-386 38 37. Vi finns också på Facebook: LP-Borås.

Tisdagar kl. 10-13 Fika och gemenskap.

Onsdagar kl. 18 Bön och gemenskap. Se hemsidans kalender för information.

Torsdagar kl. 12 Lunch. OBS! Inställt tills vidare.

Lördagar en gång i månaden Cafékväll med LP kl 18. Livemusik, servering och gemenskap. OBS! Inställt.

Behöver du kontakt med ett kristet behandlingshem: www.lp-verksamheten.se