Engagera dig

Du har en plats och du behövs. Vi är en kyrka fullt av volontärer och ledare som frivilligt ställer upp och ger av sin tid för att sprida tro, hopp och kärlek och se en förvandlad stad. Att engagera sig är också ett perfekt sätt för dig att bli en del av gemenskapen, lära känna nya och växa i dina gåvor.

Här nedan hittar du olika verksamheter du kan engagera dig i:

ANSVARSGRUPP värdskap, servering och städning var 10:e vecka
HEMGRUPPSLEDARE ledare för en mindre grupp som samlas i hemmen
LJUD & BILD ljudtekniker och bildtekniker
BARNPALATSET ledare för barn från 3 år till årskurs 3
KIDZ+ ledare för barn i årskurs 3 och uppåt
LOVSÅNGSTEAM sjunga och spela
LP-FRUKOST servering och samtal
IGNITE ungdomsledare
TJEJGRUPP ledare för tjejer i årskurs 5-7
KILLGRUPP ledare för killar i årskurs 5-7
MINIDAX ledare för barn mellan 3-6 år
FREDAX ledare för barn i årskurs 1-4
UNGA VUXNA planering och event
LÄGER barn- och ungdomsledare på våra sommar- och vinterläger