Engagera dig

Engagera dig

I en församling finns alltid möjlighet att engagera sig i olika grupper och verksamheter, och vi tror att det är en naturlig del av livet som kristen att finnas med och tjäna andra.

Gudstjänst och Bön

OBS! Under en lång period har vi enbart haft digitala gudstjänster via webb och närradion, men i juni 2021 började restriktionerna lättas och därför har vi åter börjat med fysiska gudstjänster. Notera att det är antals- och avståndsbegränsningar samt anmälningsplikt (åtminstone juni månad ut). Se kalendern för uppdaterad information.

Gudstjänsterna är navet i det vi gör och är som kyrka. Där samlas alla åldrar och tillsammans sjunger och ber vi, och lyssnar till predikan. Ambitionen är att söndagarnas gudstjänster ska ge kraft och ork till veckan som kommer, att budskapet ska vara relevant för vardagen och att inramningen ska tilltala även dig som inte är van vid att gå i kyrkan. Kom gärna och tala om för oss hur väl vi lyckas med det!

OBS! Inställt tills vidare på grund av den pågående coronaviruspandemin (200327).

Före varje gudstjänst samlas medverkande och andra för att be för mötet – du är välkommen med (gäller ej under tiden vi inte har fysiska gudstjänster öppna för obegränsat antal deltagare)! Varje söndag kl. 10:00 i andakts-/bönerummet inne till vänster bakom estraden.

Bön är det ständigt pågående samtalet mellan oss människor och vår skapare. Bön är mer en livshållning än en aktivitet, men samtidigt finns en styrka i att tillsammans söka Gud i bön.

Den sista söndagen i varje månad är det en gemensam bönesamling med fokus på bön för vår stad. Den hålls i olika kyrkor varje gång, och människor från många olika kyrkor är med och ber. OBS! Ej under pandemin. Du kan se i vår kalender när detta återupptas.

OBS! Från den 16 juni 2021 har vi återupptagit de fysiska bönemötena med de restriktioner som för tillfället gäller. Läs i vår kalender för uppdaterad information.

 

Varje onsdag kl. 18 träffas vi i Kyrksalen för bön och lovsång (av hänsyn till dig själv och andra: tänk på att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, inte minst restriktionen om 1 meters avstånd i alla delar av lokalerna och i själva bönemötet!). Den sista onsdagen i månaden brukar vi även fira nattvard tillsammans (under coronapandemin har det tills nyligen varit inställt, men det anslås på hemsidans kalender när vi kan ha det nästa gång). Om du inte kan närvara, men har något du vill vi ska be för är du välkommen att lämna ett böneämne till forbon@boras.pingst.se

Engagemang

I en ansvarsgrupp tar man var tionde vecka tillsammans hand om allt det praktiska i kyrkan – låser upp/låser före och efter samlingar, kokar kaffe, städar, hälsar välkommen och tar upp kollekt.

Det är gänget som riggar mikrofoner och sköter ljudet under gudstjänster och samlingar och som sitter vid datorn och ser till att rätt saker visas på väggen i rätt tid. Du behöver inte ha någon erfarenhet av ljudteknik eller projektorer sedan tidigare, har du bara intresset så lär du dig snart! Vill du engagera dig? Kontakta Alfred Svärd på telefonnummer 0706-205137.

OBS! Inställt tills vidare på grund av den pågående coronaviruspandemin (200327).

Varannan måndag är vår kyrka öppen för flyktingar, asylsökande och papperslösa för klädutdelning, medicinsk och juridisk hjälp, och gemenskap. Det behövs både läkare, tolkar och andra yrkesmänniskor, men även folk som ”bara” tar emot, ser och bryr sig om människor i nöd. Välkommen med!

Det kanske finns något annat som du känner för att engagera dig i? Hör av dig till expedition@boras.pingst.se.

Gemenskap

En hemgrupp är en grupp om ca 8-12 personer som träffas i hemmen. En del varje vecka, andra mer sällan. Grupperna ser lite olika åt åldersmässigt och inriktningen skiftar.

Allträffen är en samling för daglediga några gånger per termin. Någon form av föredrag, ofta med sång och musik, inleder samlingen och det serveras kaffe med tilltugg.

Håll koll på kalendern för att få reda på när nästa All-Träff blir!

Varje tisdag mellan klockan 20.00-22.00 spelar vi innebandy i Bäckängsgymnasiets gymnastiksal. Alla är välkomna att vara med! Kontakta Alfred Svärd på telefonnummer 0706-205137.

OBS! Inställt tills vidare på grund av den pågående coronaviruspandemin (200327).

Stanna kvar efter gudstjänsten! Det är alltid fika och avgiften är frivillig. Det är ett lysande tillfälle att träffa nya människor och lära känna varandra; prata om predikan, om livet, eller om vad som helst…

OBS! Inställt tills vidare på grund av den pågående coronaviruspandemin (200317).

På måndagar kl. 14 träffas ett gäng för gemenskap och (hand-)arbete till förmån för behövande på olika platser i världen. Det stickas, virkas och sys, och alstren förmedlas sedan via våra missionskontakter till behövande jorden runt.

OBS! Inställt tills vidare på grund av den pågående coronaviruspandemin (200317).

En mötesplats för dig som är 60 år eller äldre. Drop in kl 14–17. En tisdag i månaden – se datum i kalendern. Fika: 25 kr/person och du kan betala kontant eller med swish! Överskottet går till Pingstkyrkans hjälpkassa. Varmt välkommen!