Pingstkyrkan i Borås

Pingstkyrkan i Borås vill finnas till för alla boråsare. Vi vill vara en plats där
vanliga människor kan få lära känna Gud och få sina liv förvandlade.

Vision

En förvandlad stad

Vår vision är att se en förvandlad stad där människorna präglas av tro, hopp och kärlek.

Historik

1914 kom Samuel Nyström till Borås och började med möten tillsammans med en liten bönegrupp. Trots stora ekonomiska bekymmer med obetalda hyror och räkningar på bänkar bildades 1916 Filadelfiaförsamlingen i Borås av tolv medlemmar.

Utifrån en liten bönegrupp började arbetet att växa och 1966 invigdes den nya kyrkan på Kungsgatan 58. 1970 bröt det ut en stor ungdomsväckelse i Borås där ca 150 ungdomar döptes i kyrkan och 31 nya bönegrupper startades. 1972 köptes stora udden Sjöbonäs vid Frisjön och två år senare invigs lägergården. Idag består Pingstkyrkan av mer än 800 medlemmar som kommer från många olika länder och kulturer. En mångkulturell växande kyrka som finns mitt i centrala Borås.

Vad tror vi?

”Det finns bara en Gud. Han är evig och hela universums skapare.”

”Jesus är Guds Son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har han försonat människan med Gud. Endast genom honom kan människan få förlåtelse för synd.”

”Medlemskap i församlingen får man genom dopet till Kristus, som är en bekännelse av ens personliga tro.”

”Den helige Ande yttrar sig ännu idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus levde.”

”Hela Bibeln är Guds ord.”

”Helande från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön.”

”Jesus ska komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom.”

 

För dig som är intresserad av att upptäcka vad kristen tro handlar om har vi varje år en Alpha-kurs. Nästa kurs startar september 2024.

Värdegrund

Vi tror att alla, precis alla, människor har samma värde och så här har vi formulerat vår värdegrund:

Vi tror att alla människor har samma värde. Vårt värde baseras inte på våra förmågor eller på vad vi presterar. Oberoende av vem man är har man rättigheter, skyldigheter och möjligheter och vi delar på inflytande och ansvar.

Vi strävar efter att ingen ska särbehandlas på grund av till exempel kön, etnicitet eller ålder.

Vi värnar de små och svaga och vill hjälpa och stötta där behov finns.

Vi vill att alla ska känna sig trygga, sedda och älskade. Man har rätt att bli bemött med respekt och vi vill ge alla en känsla av att de duger. Ingen ska bli trakasserad eller kränkt.