Samtal & Förbön

Det goda samtalet – vi lyssnar till dig och din berättelse

Själavårdaren har tystnadsplikt och berättar inte för någon annan om det som sägs i samtalet. Samtalet är utan kostnad.

Förbön

Vi vill be för dig och det som du bär på. Varje söndag erbjuder vi förbön i samband med våra gudstjänster. Det är öppet för alla. Tveka inte att ta kontakt med oss.