Gå kursen ”I Trygga Händer”

För dig som är barn/ungdomsledare eller med i församlingsledning.

KURSENS GENOMFÖRANDE

Mattias Maxstad från Jönköping Pingst kommer till vår församling och genomför kursen lördagen den 14 oktober mellan: 12.00-19.00.

Kostnad: 100 kronor som swishas på plats. Enklare lunch och fika ingår.

Anmälan senast 8 oktober.

Anmäl dig här: https://forms.gle/iQfw5zSYW3RRfkaQ9

ITH-KURS MED PINGST UNG

KURSENS INNEHÅLL:

Kursen bygger på Frälsningsarméns välanvända och gedigna material kallat I trygga händer. Vi talar om FN:s barnkonvention, olika typer av övergrepp såsom, sexuella, fysiska, psykiska och andliga. Vi talar om nätkultur och utsatthet, psykisk ohälsa bland unga, vår roll som ledare bland barn och unga, trygga miljöer och tystnadsplikt/anmälningsplikt. Kursen uppmanar er som sammanhang att hålla liv i dessa frågor genom att ni som sammanhang uppmanas att ha rutiner, policys och handlingsplaner för ert lokala ITH-arbete.

Efter avslutad kurs får ni som församling tillgång till Pingst ungs ITH-resursportal där det finns förslag till mallar för policydokument och liknande.