Hemgrupp

Det stora sker i det lilla

Vår kyrka består av hemgrupper med ca 8-12 personer, vi kallar det enkel gemenskap nära Jesus. De flesta grupper möts varannan vecka. I grupperna delar man livet och tron med varandra. Grupperna möts i regel i hemmen och börjar med en stund av fika. 

 

220518 – Samtalsfrågor utifrån predikan Familjen – Yngre och Äldre

  1. Hur ser din familj ut? Vem ingår i din familj?
  2. Ghazal Zekavat tala om att varje familj består av de yngre och de äldre. Hon läste Jeremia 1:4-8 och 1 Tim 4:12-15. Hur kan vi uppmuntra de yngre i vår familj/kyrka?
  3. Till sist sa Ghazal att Jesus gör den lilla familjen till en stor familj. Vad betyder det att kyrkan är en familj? Vilken skillnad gör det?

2022-05-08 – Samtalsfrågor utifrån predikan om Familjen – den som är liten är stor

  1. I Lukas 18:9-14 talar Jesus om två olika personer som söker Gud. En är stolt och den andre är medveten om sin synd. Vad betyder ödmjukheten för vår gudsrelation?
  2. Farisén använder fyra gånger ordet ”jag”. Här möts vi av ursynden: stoltheten, att klara sig själv. Hur kan man kväva stoltheten i sitt liv?
  3. I predikan gavs några exempel på hur man kan praktisera tjänandet. I vilka sammanhang kan du vara en tjänare? Kan du även vara det i det fördolda?