Mission

Guds uppdrag i vår värld – missio Dei – att rädda och återlösa mänskligheten från synden och ondskan går som en röd tråd genom hela Bibeln. Vi som troende är kallade att leva våra liv i detta uppdrag tillsammans med Gud. Vi vill som lokal församling se Jesu missionsbefallning att göra lärjungar av alla folk i centrum av vår gemenskap och vår verksamhet. Uppdraget är att nå Boråsarna, Europa och de minst nådda i vår värld med evangeliet om Jesus. Vi tror på holistisk mission – målet är att dela de goda nyheterna till människors andliga, själsliga och kroppsliga behov. Vi vill utrusta våra medlemmar att leva missionella liv i sin vardag och till jordens yttersta gränser.

Våra fokusområden är:

Europa – Kroatien

Våra missionärer Slobodan och Nina Jankucić är verksamma i Kroatien och Serbien med församlingsarbete, snickeri, arbete bland missbrukare. Nina är ledare för nätverket ”Roma Networks” som arbetar bland som romer.

Missionsmobilisering i Europa och i Sverige

Vår missionär Mika Kosonen arbetar med att mobilisera troende i Europa och i Sverige för att leva missionella liv. Mika är Sverigeledare för Kairoskurs Sverige samt leder Simply Mobilisings Europateam. Kairoskursen vill inspirera, utbilda och utmana alla troende att leva sina liv i mission tillsammans med Gud.

Europa- Turkiet

Vi stödjer tv-kanalen Kanal Hayats arbete med att nå turkisktalande med evangeliet. Vår församlingsmedlem Gülhan Chindeh når ut till miljoner turkar med de goda nyheterna genom hennes program. 

Asien

En minst nådd folkgrupp. Vi arbetar tillsammans med andra pingstförsamlingar och missionsorganisationer för att nå en minst nådd folkgrupp i Asien med evangeliet. Denna folkgrupp har endast 0.03% Jesu lärjungar bland sig. Vi kan av säkerhetsskäl inte namnge folkgruppen.