Seniorer

En verksamhet fylld med olika aktiviteter för seniorer.

Missionssygruppen

Träffas på måndagar klockan 14.00 för handarbete och social gemenskap. Senaste åren har man bland annat sytt kläder till ett barnhem i Rumänien.

PPP (Pigga Pingst Pensionärer)

Varje måndag klockan 09.00 samlas mellan 10 och 20 pigga seniorer för att fixa i kyrkan. Det kan handla om att reparera saker, byta lampor, måla, städa trappor och putsa fönster och mycket annat! Dessutom får man del av en härlig gemenskap och en fikastund.

Omsorg och själavård

Att visa omsorg om varandra är en central del av det kristna budskapet. Det är många i vår församling som tar ett stort ansvar och har regelbundna kontakter med medlemmar som inte har möjlighet att ta del i gudstjänster etc. Vi i seniorrådet vill uppmuntra detta på allt sätt och här finns det rika möjligheter att göra mer för varandra. Vid hembesöken knyts många fina kontakter och man får vara med om att bryta isolering. Viktiga själavårdande samtal kommer ofta tillstånd vid de olika mötena med medlemmar.

Café 60+

Café 60+ är en mötesplats för alla över 60 år. Kom och ta med en vän. Vi sitter runt borden och samtalar om det som ligger på vårt hjärta. Kaffe eller te och tilltugg för 30:-. Drop in kl. 14-16. All behållning tillfaller församlingen.

Datumen för Café 60+ finner du i vår kalender.

Vårfest

Under maj månad brukar seniorrådet anordna en vårfest på Sjöbonäs då vi inbjuder talare med sång och musikinslag. Vi brukar börja med lunch i kaffestugan och sedan fortsätta gemenskapen i kyrkan.

Från vårfesten 31 maj 2022

Seniordagar

I augusti månad anordnar seniorrådet lägerdagar på Sjöbonäs. Detta år är det tänkt som två likvärdiga dagar alltså med samma program. Vi börjar med ”dropin-fika” på morgonen och sedan följer bibelstudium samt lunch. Sommarens program kommer framöver. Eftermiddagen avslutas med nattvardsfirande.

Dagledigträffar

Vårens dagledigträffar infaller tillsammans med Café 60+ där två av gångerna innehåller teman.

Under rubriken ”På gång” på hemsidan, kommer vi att lägga ut datum och program för de aktuella dagledigträffarna.

Väntjänst

Väntjänsten består av en grupp som vill besöka dig som inte kan komma till kyrkan av olika skäl. Om du eller dina anhöriga vill ha ett besök kan du kontakta oss.

Jullunch

I början på december inbjuds alla seniorer till en jullunch i kyrkan. Vi äter god julmat och lyssnar till sång och musik där julevangeliet är i centrum. Vår pastor brukar avsluta med en andakt. De seniorer som inte kan vara med får en julblomma med jultidning och ett hembesök från någon i seniorrådet.

Andakter på äldreboenden

Vid ett tiotal tillfällen per termin har vi ansvar för andakter på flera äldreboenden. Gudrun Curtsson leder samlingarna som är mycket uppskattade. Under hösten har flera musiker kommit med i uppgiften. Detta ansvar delar vi med många andra församlingar i Borås. Immanuelkyrkan ansvarar för schemaläggningen.

Uppvaktningar

Vi i seniorrådet har till uppgift att uppvakta våra seniorer på födelsedagen. Detta är en mycket trevlig uppgift då vi ofta får komma hem och på det sättet lära känna personen lite mer.

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG)

På ekumenisk bas anordnas dagledigträffar vid flera tillfällen under höst och vår i olika kyrkor där vi är med i denna gemenskap. Vår representant i RPG:s styrelse är Marita Swedengren.

Datumen för RPG samlingar finner du i vår kalender.

Allhelgonahelgen

Vid Allhelgonahelgen brukar vi uppmärksamma de medlemmar som fått flytta hem. Anhöriga inbjuds till denna gudstjänst och vi tänder ljus och minns med tacksamhet de som gått före.

Parentationer

Då en medlem drabbas av svår sjukdom och kanske avlider brukar detta innebära ett stort behov av omsorg där pastorer och även seniorrådet kan bidraga med. Det kan gälla frekventa besök under sjukdomsperioden, ansvar för parentation, praktiska insatser vid begravning och uppföljande sorgesamtal exempelvis.

Frågor och funderingar

Här nedan hittar du kontakt till Agne Lindh, som är med i seniorrådet.