Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Gudstjänst – konfirmationsavslutning

Gudstjänst med predikan av Adam Jaxelius. Tema: Jesus och lärjungarna. Vi firar nattvard tillsammans. Fika efter gudstjänsten. Gudstjänsten sker både fysiskt samt digitalt live via närradion: www.boraspingst.se/lyssna eller Radio Borås […]